Gabinety

Gabinety

Centrum Medyczne Juranda dysponuje 15 specjalistycznymi gabinetami w których pracuje wykwalifikowana kadra medyczna.

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna
- prowadzenie chorych na cukrzycę typu I i innych typów leczonych injekcjami (insulina, agoniści receptora GLP-1)
- prowadzenie diagnostyki leczenia cukrzyc monogenowych i współwystępujących z innymi chorobami
- diagnostyka i monitorowanie progresji różnych powikłań
- edukacja diabetologiczna
- prowadzenie i diagnostyki i leczenia cukrzycy w ciąży(we współpracy z ginekologiem, położnikiem, (ewentualnie neonatologiem)
- prowadzenie chorych z jawnymi klinicznie powikłaniami
- diagnostyka chorób współistniejących z cukrzycą
- wizyty domowe

Poradnia dermatologiczno - wenerologiczna

Poradnia dermatologiczno - wenerologiczna
- diagnozowanie i leczenie chorób skóry, włosów i paznokci w tym opieka domowa
- fototerapia łuszczycy, bielactwa
- krioterapia zmian skórnych
- diagnostyka mykologiczna chorób skóry, włosów i paznokci
- badania dermatoskopowe we wczesnej diagnostyce nowotworów skóry
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w tym orzekanie o zdolności do wykonywania pracy lub zawodu

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń
- badanie ogólne przedmiotowe i podmiotowe pacjenta i leczenie
- diagnostyka medyczna w tym wykonanie badań USG dopplerowskich
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w tym orzekanie o zdolności do wykonywania pracy lub zawodu

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna
- badanie USG tarczycy,
- badanie RTG , EKG,
- badania specjalistyczne -diagnostyka tarczycy, przytarczyc, przysadki mózgowej , osteoporozy, nadnerczy,
- badania : scyntygrafia, MRI głowy, biopsja tarczycy . USG j brzusznej , RTG klatki, piersiowej TK j brzusznej. - pełny profil badan hormonalnych,
- prowadzenie chorych z powikłaniami chorób przysadki , chorób tarczycy, cukrzycy , i otyłości,
- profilaktyka chorób tarczycy, otyłości ,
- edukacja tyreologiczna,
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w tym orzekanie o zdolności do wykonywania pracy lub zawodu.


Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno - położnicza
- badanie ogólne pacjenta przedmiotowe i podmiotowe
- badanie we wzierniku i zestawione
- ocena wydzieliny pochwowej
- badanie cytologiczne z uwzględnieniem- Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
- ocena kolposkopowa narządu rodnego
- badanie piersi
- USG narządu rodnego
- pomiar ciśnienia tętniczego krwi
- zlecenie badan podstawowych , grupy krwi, RH, przeciwciał odpornościowych, stężenia glukozy we krwi, VDRL( kierunku kiły),Ewentualnie HIV HCV, toxoplasmozy, różyczki

 zabiegi:
- usuwanie i zakładanie wkładki wewnątrzmacicznej
- zabiegi elektrokoagulacji i elektrokonizacji szyjki macicy
- usuwanie polipów szyjki macicy w wybranych przypadkach
- usuwanie innych zmian w obrębie narządu rodnego z badaniem, histopatologicznym

badanie kobiet ciężarnych:
- badanie ogólne pacjenta przedmiotowe i podmiotowe
- badanie we wzierniku i zestawione
- ocena wydzieliny pochwowej
- badanie cytologiczne z uwzględnieniem- Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
- badanie KTG - monitorowanie od 36-38 tyg. ciąży
- kierowanie na badania dodatkowe USG i test PAPP-A + BHCC,gdy istnieje ryzyka wystąpienia  wad wrodzonych
- badanie/ we wzierniku /-pobranie w kierunku paciorkowców B hemolizujących


Poradnia logopedyczno – dyslektyczna

Poradnia logopedyczno – dyslektyczna
- diagnoza zaburzeń mowy
- terapia dyslali
- stymulowanie i terapia opóźnionego rozwoju mowy
 - reedukacja chorych z afazją, dyzartrią
 - leczenie zaburzeń mowy u dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
- (porażenie mózgowe, zespół dawna, zespołu genetyczne, niedosłuch)
- terapia dzieci ryzyka dysleksji i dyslektycznych (dysgrafia, dysortografia)
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w tym orzekanie o zdolności do wykonywania pracy lub zawodu


Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna
- badanie ogólne pacjenta przedmiotowe i podmiotowe
- opieka domowa nad Pacjentem

 diagnostyka medyczna :
 - badanie RTG, USG, MRI, ,KT,
- leczenie rehabilitacyjne i fizykoterapia pacjentów.
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w tym orzekanie o zdolności do wykonywania pracy  lub zawodu

Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych i leczenia uzależnień

Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych i leczenia uzależnień

- porady lekarskie diagnostyczne: zbieranie wywiadów, ocena stanu psychicznego i somatycznego, kierowanie na badania psychologiczne, diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, czynności pielęgniarskie
- porady lekarskie terapeutyczne: ocena stanu psychicznego i somatycznego, ocena postępów leczenia, kontrolne badania, czynności pielęgniarskie
- porady lekarskie kontrolne: ocena przebiegu leczenia, ocena stanu psychicznego i somatycznego, wydanie niezbędnych zaleceń
- wizyty domowe
- sesje psychoterapii indywidualnej
- rozmowy z członkami rodzin
- poradnictwo z zaburzeniami spowodowanymi użyciem alkoholu, i narkotyków. - kierowanie do dalszej opieki psychiatrycznej/szpital/
- kierowanie na rehabilitacje dla uzależnionych
- współpraca z ZUS, sądami, prokuraturą, policją, MOPR
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w tym orzekanie o zdolności do wykonywania pracy lub zawodu


Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

- porada psychologiczna diagnostyczna diagnostyka osobowości
- ocena procesów poznawczych m.in. badanie inteligencji pamięci
- niezbędne konsultacje specjalistyczne.
- ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego.
- porada psychologiczna
- pomoc psychologiczna,
- niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne.
- sesje psychoterapii indywidualnej: nastawiona na przepracowanie trudności i problemów prowadzona ' wg. określonej metody.
- sesja psychoterapii rodzinnej nastawiona na przepracowanie trudności i problemów związanych z ' dysfunkcjonalnością rodziny, prowadzona wg. określonej metody
-  orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w tym orzekanie o zdolności do wykonywania pracy lub zawodu

 Poradnia reumatologiczna i leczenia osteoporozy

Poradnia reumatologiczna i leczenia osteoporozy
- badanie ogólne pacjenta przedmiotowe i podmiotowe
- diagnostyka medyczna w tym badania analityczne, EKG, RTG, USG, KT, MRI, badanie densytometryczne
- leczenie pacjentów i wizyty domowe
- blokady odstawowe , okołostawowe
- ocena efektów leczenia pacjentów przewlekle chorych, w tym opracowanie standardów przystosowania pacjentów przewlekle chorych do życia w warunkach domowych i zawodowych
- leczenie rehabilitacyjne pacjentów
- diagnostyka i leczenie osteoporozy
- edukacja i opracowanie diet dla pacjentów z osteoporozą
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w tym orzekanie o zdolności do wykonywania pracy lub zawodu


Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna
- badanie okulistyczne ogólne i szczegółowe,
- diagnostyka medyczna w tym badania analityczne, KT MRI RTG
- diagnostyka i leczenie jaskry
- wykonanie perymetrii statycznej , gonioskopii
- diagnostyka i leczenie chorób siatkówki
- leczenie pacjentów

zabiegi:
 • usuwanie ciał obcych , rzęs ,
 • płukanie dróg łzowych
- kierowanie do leczenie szpitalnego i dalsza opieka poszpitalna
- orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w tym orzekanie o zdolności do wykonywania pracy lub zawodu


Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna
- badanie laryngologiczne gardła ,nosa, uszu, i krtani
 diagnozowanie chorób laryngologicznych
- badanie audiometryczne słuchu oraz kwalifikowanie do protezowania słuchu

zabiegi:
• nacinanie ropnia gardła,/migdałków/ i uszu /zewnętrznych/
• płukanie zatok szczękowych
• płukanie uszu
• tamponada krwotoków
• usuwanie ciał obcych z otworów naturalnych /nosa ,uszu, gardła/
- opieka nad chorym leżącym
- wizyty domowe na zlecenie lekarza rodzinnego.

Gabinet USG

Gabinet USG
- wykonywanie badań USG jamy brzusznej, tarczycy, ślinianek, jąder, stawów oraz ginekologicznych/ dopochwowe
- wykonywanie badania przepływów naczyniowych USG
- Doppler tętnic oraz żył szyjnych, tętnic i żył kończyn dolnych


Gabinet audiometryczny

Gabinet audiometryczny 
- badanie słuchu
- dobieranie aparatów korygujących wady słuchu


Fizjoterapia ambulatoryjna

W gabinecie fizjoterapii prowadzimy rehabilitację
- po zabiegach chirurgicznych , ortopedycznych, neurologicznych
- po złamaniach kończyn po urazach komunikacyjnych i sportowych
- po udarach ,wylewach
- po długotrwałym unieruchomieniu
- w zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego piersiowego i lędźwiowego
- zespól bolesnego barku
 - łokieć tenisisty
- ostroga piętowa
- w zaburzeniach krążenia
- w uszkodzeniach i zapaleniach nerwów
- w chorobach zwyrodnieniowych stawów (rąk, kolan, bioder)
 
Gabinet masażu:
- masaż klasyczny leczniczy
- masaż limfatyczny
- aqvavibron (masaż mechaniczny)
 
Gabinet kinezyterapii:
- ćw.bierne
- ćw.czynno-bierne
- ćw.wspomagane
- ćw.czynne z oporem
- ćw.izometryczne
- ćw.ogólnousprawniające
- ćw.mimiczne
- nauka chodzenia
- rehabilitacja w domu Pacjenta
- ćw.korekcyjne (poza kontraktem z NFZ)

Gabinet fizykoterapii:
- jontoforeza
- diadynami
- galwanizacja
- galwanostymulacja
- stymulacja
- prądy tens
- prądy trἃberta (ultra reiz)
- prądy interferencyjne
- prądy kotza
Copyright ©2022 CMJuranda, All Rights Reserved.